SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

73. USNESENÍ

z 8. schůze konané dne 23. května 2017

ke Konvergenčnímu programu České republiky – Duben 2017

Senátní tisk č. 96

Po úvodním slově zástupce předkladatele Petra Pavelka, náměstka ministra financí České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Jana Hajdy a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR vzít na vědomí Konvergenční program České republiky - Duben 2017;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jana Hajdu;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jaromír Strnad v.r.

místopředseda výboru

senátor Jan Hajda v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru