12. funkční období

34

Návrhy kandidátů na funkci zástupce

Veřejného ochránce práv

Plné znění tisku je k dispozici pouze v tištěné podobě

2019


SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VOLEBNÍ KOMISE SENÁTU

4. USNESENÍ

z  2. schůze konané dne 23. ledna 2019

k volbě kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv

KOMISE

I.​  konstatuje, že ve lhůtě stanovené usnesením Organizačního výboru č. 19 ze dne 18. prosince 2018, tj. do 18. ledna 2019 do 12. 00 hodin, obdržela tyto návrhy na kandidáty na funkci zástupce Veřejného ochránce práv včetně dokladů ověřujících splnění podmínek stanovených zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon uvedené funkce:

Klára Alžběta Samková navrhovatel senátor Tomáš Jirsa

Markéta Selucká navrhovatel senátor Miloš Vystrčil

Eliška Wagnerová navrhovatel senátor Mikuláš Bek

II.​  konstatuje, že všechny tři navržené splňují podmínky volitelnosti stanovené výše citovaným zákonem;

III.​ pověřuje předsedu komise senátora Jaroslava Větrovského, aby s  tímto usnesením seznámil Senát před volbou většinovým způsobem tajným hlasováním.

Jaroslav Větrovský v.r.

předseda komise

Ladislav Kos v.r.

ověřovatel komise