P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

36.

USNESENÍ

ústavně-právního výboru

z 13. schůze konané dne 16. června 1999

k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

(tisk č. 40)

Po vystoupení zástupce navrhovatele Ing. Jana Fischera, místopředsedy Českého statistického úřadu, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Stodůlky a po rozpravě

Ústavně-právní výbor

I. d o p o r u č u j e Senátu schválit návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou,

II. u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání tohoto návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Jiřího Stodůlku,

III. p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jiřího Vyvadila, aby s tímto usnesením seznámil předsedkyni Senátu.

Ing. Jiří Stodůlka,v.r.

zpravodaj

Ing. Jaroslav Šula,v.r. JUDr. Jiří Vyvadil,v.r.

ověřovatel předseda výboru