SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

157.

USNESENÍ SENÁTU

z 8. schůze, konané dne 3. května 2019

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 72/

Senát

I. zamítá návrh zákona;

II. pověřuje senátory Ivo Bárka a Miloše Vystrčila odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Jaroslav Kubera v. r.

předseda Senátu

Jiří Burian v. r.

ověřovatel Senátu