SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

16. USNESENÍ

z 2. schůze, konané dne 7. prosince 2010

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu

s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím

a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě podepsaná ve dnech

25. a 30. dubna 2007

Senátní tisk č. 342

Po odůvodnění zástupců předkladatele Ing. Iva Vykydala a Ing. Iva Tomana ,náměstků ministra dopravy, zpravodajské zprávě senátora Vladimíra Drymla a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci předloženého protokolu;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Vladimíra Drymla ;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Jiřího Dienstbiera, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


Jiří Dienstbier, v.r.

předseda výboru

Vladimír Dryml, v.r. Jaroslav Sykáček, v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru