P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

4. funkční období

186.

USNESENÍ

výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

z 25. schůze dne 5. prosince 2003

Návrh zákona, o pojišťovacích zprostředkovatelích

a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně

živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

a likvidátorech pojistných událostí

(senátní tisk č. 224)

Po úvodním slově zástupce předkladatele 1áměstka financí Ing. Jaroslava Šulce CSc., po zpravodajské zprávě senátora Ivo Bárka a po rozpravě

výbor

I.​ d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona

ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. u r č u j e zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu

senátora Ivo Bárka;

III. p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Milana Balabána předložit toto

usnesení předsedovi Senátu.

Ing. Milan Balabán v.r.

předseda výboru

Ing. Ivo Bárek v.r. Ing. František Kopecký v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru