P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

4. funkční období

213.

USNESENÍ

výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

z 28. schůze dne 15. ledna 2004

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 244)

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Karla Macha, náměstka ministra zemědělství, po zpravodajské zprávě senátora Jana Fencla a po rozpravě

výbor

I.​ d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve

znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. u r č u j e zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu

senátora Jana Fencla;

III. p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Milana Balabána předložit toto

usnesení předsedovi Senátu.

Ing. Milan Balabán v.r.

předseda výboru

Ing. Jan Fencl v.r. Ing. František Kopecký v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru