P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

3. funkční období

156.

USNESENÍ

výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

z 26. schůze dne 23. května 2002

k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,

ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony

(senátní tisk č. 301)

Výbor po úvodním slovu místopředsedy výboru senátora Josefa Kani, po odůvodnění návrhu zákona zástupcem Ministerstva vnitra ČR náměstkem JUDr. Pavlem Zářeckým, CSc., po zpravodajské zprávě senátorky Věry Vašínkové a po rozpravě

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky s c h v á l i t návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;

II. u r č u j e

zpravodajkou výboru pro projednání senátního tisku č. 301 na schůzi Senátu Parlamentu České republiky

senátorku Věru Vašínkovou.

Ing. Josef Kaňa,v.r. Věra Vašínková, v.r. Mgr. Antonín Petráš, v.r.

předsedající výboru zpravodajka výboru ověřovatel výboru