P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

4. funkční období

357.

USNESENÍ SENÁTU

ze 14. schůze dne 18. března 2004

k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě založené na článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 26. července 1995 a Protokolu vypracovanému na základě článku 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 30. listopadu 2000 a Protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 28. listopadu 2002 /senátní tisk č. 273/

Senát

dává souhlas k přístupu České republiky

1)​ k Úmluvě založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 26. července 1995,

2)​ k Protokolu vypracovanému na základě článku 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), kterým se mění článek 2 a příloha této úmluvy, ze dne 30. listopadu 2000,

3)​ k Protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 28. listopadu 2002.

Petr Pithart v. r.

předseda Senátu

Stanislav Bělehrádek v. r.

ověřovatel Senátu