P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

68.

USNESENÍ SENÁTU

ze 4. schůze dne 7. března 2007

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES, podepsaná dne 10. dubna 2006 v Lucemburku /senátní tisk č. 382/

Senát

dává souhlas k ratifikaci Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES, podepsané dne 10. dubna 2006 v Lucemburku.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Jiřina Rippelová v. r.

ověřovatel Senátu