8. funkční období

353/1

USNESENÍ

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
č. 272 ze dne 6. června 2012

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

272. USNESENÍ

z 27. schůze konané dne 6. června 2012

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 353

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Radka Urbana, náměstka ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Lajtocha po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jiřího Lajtocha;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Jiří Lajtoch v.r. senátor Petr Pakosta v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru