SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

103.

USNESENÍ SENÁTU

ze 4. schůze, konané dne 26. ledna 2011

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací /senátní tisk č. 355/

Senát

dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Petr Šilar v. r.

ověřovatel Senátu