Parlament České republiky

SENÁT

PROGRAM JEDNÁNÍ

21/2007

Týden od 21. května do 27. května 2007


STALO SE V MINULÉM TÝDNU

Pondělí 14. května

Český červený kříž udělil šest Medailí Alice Masarykové, což je nejvyšší vyznamenání této humanitární organizace. Medaile předali v Jednacím sále Valdštejnského paláce při příležitosti Světového dne Červeného kříže prezident Českého červeného kříže Marek Jukl a čestná prezidentka Viktorie Špidlová. Červený kříž má 69 000 členů a dobrovolníků sdružených v 1600 místních skupinách.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka a  předseda vlády Italské republiky Romano Prodi hovořili na oficiálním přijetí v Senátu o roli národních parlamentů členských států v rámci Evropské unie. Shodli se na tom, že tato role je nezastupitelná. Rozdílné názory pak mají na text ústavní smlouvy. Romano Prodi je zastáncem stávajícího textu, Přemysl Sobotka se přiklání k nutnosti jeho přepracování.

Úterý 15. května

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek chce co nejdříve novelizovat stavební zákon tak, aby se odstranila zbytečná byrokracie při stavebním řízení. Řekl to v úterý na semináři s názvem E-government na stavebních úřadech v Senátu. Nový stavební zákon, který měl stavebníkům zjednodušit administrativu, je účinný od letošního ledna. "Jde nám o to, aby obíhaly papíry, nikoli lidé," uvedl Čunek. Ministr Jiří Čunek se chce rovněž zasadit o prodloužení platnosti územně plánovací dokumentace tak, aby se v období přechodu na nový stavební zákon nezastavilo územní plánování. Projednání změn chce navrhnout poslancům ve zkráceném řízení. Novela by pak mohla být účinná od konce tohoto roku.

Uskutečnilo se setkání předsedy Senátu Přemysla Sobotky s předsedkyní Parlamentu Gruzie paní Nino Burjanadze. Oba partneři kladně zhodnotili úroveň bilaterálních vztahů mezi oběma zeměmi, paní předsedkyně poděkovala za loňskou rezoluci, v níž Senát podpořil gruzínskou suverenitu a územní celistvost a odmítl ruské sankce vůči této zemi. Oba se vyslovili pro užší spolupráci mezi gruzínským Parlamentem a českým Senátem, a to rovněž na úrovni parlamentních výborů. Dalšími tématy rozhovoru byly rusko-gruzínské vztahy, úsilí Gruzie o vstup do NATO a bližší spolupráci s EU, ulehčení vízových formalit pro gruzínské občany ze strany EU, otázka energetické bezpečnosti a diverzifikace energetických zdrojů pro střední a východní Evropu.

Seminář Nekuřácké prostředí – základní lidské právo se uskutečnil pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Jednání uvedl senátor Josef Novotný, který omezení kouření prosazoval již dříve jako starosta Bystřice nad Pernštejnem. Poslanec B. Šťastný se zaměřil na obecně politické aspekty regulace kouření. K tomu, jak by měly být před kouřením chráněny veřejné prostory i pracoviště, se vyjadřovali nejen lékaři – onkologové, ale i zástupkyně Světové zdravotnické organizace nebo právník obhajující právo nekuřáků na zdravé prostředí. O metodách snížení ekonomických nákladů spojených se spotřebou tabáku hovořila Hana Ross z American Cancer Society. Velmi bohatá diskuse na závěr byla důkazem, že téma bylo velice aktuální a vyvolává mnoho ne vždy jednoznačných názorů. Organizačně se na přípravě semináře podílel Peras Health Cyber.

Senát navštívila delegace Legislativního výboru Senátu Francie vedená místopředsedou výboru panem Patricem Gélardem. Francouzské senátory přijal předseda Senátu, místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie, předseda Ústavně-právního výboru a předsedkyně Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Hovořilo se především o postavení Senátu jako druhé komory Parlamentu, o jeho pravomocích a důvodech existence. Delegace se zajímala o podrobnosti týkající se jeho fungování, činnosti jednotlivých výborů a komisí a postavení opozice v Senátu.

Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost T. Jirsa přijal delegaci National Defence College Indie, kterou vedl kontraadmirál Venkat Shankar. Důstojníci indické armády se zajímali o proces transformace Armády ČR, zkušenosti z členství v NATO a o aktuální otázky související s prevencí terorismu a umístěním radarové základny na území České republiky. Místopředseda Jirsa připomněl seminář, který se na téma radarové základny a jejího umístění nedávno konal v Senátu, a konstatoval, že oficiální jednání jsou teprve na  počátku.

Autor vítězného návrhu nové budovy Národní a Parlamentní knihovny Jan Kaplický společně s ředitelem Národní knihovny Vlastimilem Ježkem a ředitelkou novodobých sbírek Bohdanou Stoklasovou představil projekt knihovny i práci svého ateliéru Future Systems v odborné přednášce Oko nad Prahou, která se konala pod záštitou místopředsedy Senátu Petra Pitharta. Budova bibliotéky, která má vyrůst na pražské Letné, má své příznivce i odpůrce. Projekt přišel podpořit náměstek primátora Jan Bürgermeister i ministryně Džamila Stehlíková.

Středa 16. května

Místopředseda Senátu Jiří Liška se setkal s delegací Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace vedenou Jevgenijem Alexandrovičem Serebrenikovem, místopředsedou Výboru pro obranu a bezpečnost. Velmi otevřené jednání se týkalo jednak vybudování americké radarové základny v České republice, jednak dalšího osudu památníků sovětským vojákům padlým za II. světové války, kdy pan Serebrenikov tlumočil obavy své země z jejich rušení či přesunu, jako se tomu stalo v Estonsku. Místopředseda J. Liška ruskou stranu ujistil, že podobné přehodnocování vztahu k pomníkům Rudé armády v ČR nehrozí. Pokusil se své hosty také přesvědčit, že radarová základna není namířena proti Rusku, nýbrž je obranou proti společnému nepříteli – terorismu. Zhruba půlhodinového dopoledního setkání se zúčastnil také místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Josef Zoser.

Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Josef Zoser spolu s dalšími místopředsedy výboru, senátory Tomášem Jirsou a Tomášem Töpferem, a členem výboru Richardem Svobodou přijali delegaci Výboru pro obranu a bezpečnost Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace vedenou místopředsedou výboru Jevgenijem Alexandrovičem Serebrenikovem. Ruští představitelé se při své návštěvě České republiky sešli se zástupci obou komor Parlamentu a ministerstev obrany a zahraničních věcí České republiky. Při většině z těchto jednání se ruští hosté věnovali aktuálním otázkám, mezi nimi především otázce budování systému protiraketové obrany na území České republiky. Dále je zajímal stav válečných hrobů sovětských vojáků padlých na území dnešní České republiky. Dostalo se jim ujištění, že tyto hroby jsou předmětem péče našeho státu. Velké množství dotazů se týkalo nedávno proběhlé profesionalizace armády ČR. Armáda Ruské federace taktéž plánuje významnou redukci svých sil a postupný přechod k armádě složené z profesních vojáků. Tento proces bude ale velmi pozvolný a bude probíhat několik let.

V Hlavním sále Valdštejnského paláce se konala prezentace stavu příprav výstavního projektu Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Přítomné senátory, zástupce médií a odbornou veřejnost seznámil senátor Tomáš Töpfer s doprovodným programem výstavy, který je rozprostřen na celé léto do Prahy i do valdštejnských měst. Předseda Senátu slavnostně představil vizuál výstavy a ředitel Národního muzea Michal Lukeš nabídl přítomným jedno z lákadel výstavy, nově objevený Valdštejnův horoskop. Aleš Knížek, ředitel VHÚ, připomněl, že výstava má i své vědecké pozadí spojené s novými historickými bádáními o Valdštejnovi. Ta budou publikována v katalogu výstavy. Výstava, kterou pořádá Senát spolu s Vojenským historickým ústavem a Národním muzeem se uskuteční v době od 15. listopadu 2007 do 15. února 2008. Podrobnosti naleznete na www.valdstejn.org.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka přijal členy vědeckého výboru pro přípravu kongresu AIRMED 2008.

Mezinárodní konference Evropské fórum vědy a techniky se konala letos pošesté a byla věnováno budoucnosti vědy v Evropě. Předsedu Senátu pozdravil za přítomné vědce profesor Jan Kubes, MBA ze Švýcarska. Vyzdvihl, že podpora Přemysla Sobotky je pro konferenci i Českou hlavu důležitá a jistě bude inspirovat i další politiky. Setkání s předsedou Senátu se zúčastnilo více než dvacet předních vědců z celé Evropy, vedoucí pracovníci českých vysokých škol, vědeckých pracovišť Akademie věd a další významní hosté projektu Česká hlava.

 

Čtvrtek 17. května

Předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Karel Barták se setkal s představiteli tureckých organizací Human Rights Boards (Rady lidských práv) a Human Rights Presidency of Turkey (Prezidium lidských práv), kteří Českou republiku navštívili při své studijní cestě v rámci projektu "Support to Implementation of Human Rights Reforms in Turkey". Setkání mělo informativní charakter, pan předseda Barták informoval o činnosti a fungování výboru, mj. o zpracování petic zaslaných do parlamentu občany. Dalším tématem byla situace v českém soudnictví.

Předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Karel Barták se setkal s náměstkem ministra pro vědu a technologie ČLR panem Wu Zhongze. Oba partneři ocenili úroveň vzájemných vztahů, pan náměstek vyjádřil naději, že jeho návštěva ČR přispěje k prohloubení spolupráce zejména v oblasti vědy a výzkumu. Zmínil se o participaci Číny na projektech 6. a 7. Rámcového programu EU a informoval o cílech čínské strany v oblasti výzkumu a technických inovací a úsilí o těsnější propojení vědy a ekonomické praxe.

V Hlavním sále Valdštejnského paláce pořádala Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí seminář Krajané na Slovensku aneb Kde domov můj? Semináře se zúčastnili krajané ze Slovenska, členové Klubu občanů ČR na Slovensku a Českého spolku na Slovensku. Pozvání přijal i velvyslanec ČR na Slovensku Vladimír Galuška a zástupci MVČR a MPSV. Cílem semináře byla prezentace činnosti krajanů na Slovensku včetně možnosti řešení jejich problémů.

Sobota 19. května

Nadační fond Veselý senior uspořádal zábavné odpoledne pro celou rodinu za účasti populárních osobností, které portrétovaly návštěvníky. Obrázky bylo možné za drobný příspěvek odnést domů. Výtěžek z akce byl věnován na charitativní účely. Odpoledne moderovala patronka fondu Tereza Kostková společně s kreslířem Štěpánem Marešem, který vzniklá díla komentoval.


21. TÝDEN - PŘEHLED AKCÍ

PONDĚLÍ 21. 5. 2007

11:00 Tisková konference sen. J. Juřenčákové "Rozpočtové určení daní" Zaháňský salonek

ÚTERÝ 22. 5. 2007

09:00 Seminář "Vzdělávání v oboru urgentní medicína a medicína katastrof" Jednací sál

13:00 Senátorský klub ODS Frýdlantský salonek

13:00 Senátorský klub KDU-ČSL Černínský salonek

14:30 Setkání mpř. VZOB J. Zosera s představiteli THAILAND NATIONAL DEFENCE COLLEGE v čele s genmaj. Attanopem Sirisakem Valdštejnská zahrada

15:00 Předseda VVVK K. Barták přijme velvyslance Slovinské republiky v ČR France Buta Místnost č. 352

17:00 Organizační výbor Frýdlantský salonek

17:30 Vernisáž výstavy "Vamberecká krajka" Předsálí Jednacího sálu

STŘEDA 23. 5. 2007

09:00 Výbor pro záležitosti Evropské unie Černínský salonek

09:30 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Frýdlantský salonek

13:00 Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s nově zvolenými senátory V. Homolkou a J.Lajtochem a jejich manželkami Přijímací salonek

13:30 Předání osvědčení o zvolení senátorem senátorům zvoleným v doplňovacích volbách do Senátu v roce 2007 Přijímací salonek

19:00 Slavnostní ukončení konference "Aktivně bez bariér" Valdštejnská zahrada

ČTVRTEK 24. 5. 2007

09:30 10. veřejné slyšení Senátu na téma „Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava“ Jednací sál

po skončení 10. veřejné slyšení Senátu - Tisková konference na téma „Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava“ Jičínský salonek

11:00 Setkání předsedy VEU L. Sefziga s předsedou Výboru pro evropské záležitosti PS Parlamentu Rumunska Viorelem Hrebenciucem Zaháňský salonek

12:00 Oběd pořádaný předsedou VEU L. Sefzigem pro předsedu Výboru pro evropské záležitosti PS Parlamentu Rumunska Viorela Hrebenciuce Frýdlantský salonek

PÁTEK 25. 5. 2007

Nejsou hlášeny žádné akce

SOBOTA 26. 5. 2007

10:00 Dny města Plzně v Senátu Valdštejnská zahrada

18:00 Setkání mpř. Senátu J. Šnebergera a př. VZOB R. Sequense s hosty "Dnů města Plzně v Senátu" Valdštejnská zahrada

NEDĚLE 27. 5. 2007

10:00 Dny města Plzně v Senátu Valdštejnská zahrada


Senát pro veřejnost

Valdštejnský palác je otevřen pro veřejnost zdarma každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin. Vstup je volný, k dispozici jsou návštěvníkům trojjazyčné informační tabule v každé části expozice.

Volně přístupná je také Valdštejnská zahrada a to každý den od 10:00 do 18:00 hodin.

Organizované skupiny si mohou objednat bezplatnou prohlídku Senátu s výkladem i během pracovních dnů. Bližší informace v infocentru Senátu: tel. 25707 5707 nebo na info@senat.cz.

Informační centrum Senátu je otevřené každý všední den od 9.00 do 16.30 hodin. Najdete zde veškeré informace o Senátu i o Valdštejnském paláci.

Pro veřejnost je také přístupná nově otevřená výstavní síň Senátu, ve které je v současné době výstava protokolárních darů. Můžete ji navštívit ve všední den od 9.00 do 16.30 hod., o víkendu v době od 10.00 do 16.00 hodin.

Schůze výborů, komisí a Senátu (s výjimkou neveřejných) a veřejná slyšení jsou přístupné veřejnosti do naplnění vyhrazených míst v zasedací místnosti.

Další volně přístupné akce:

26.05.2007 - 10:00 hod. - Dny města Plzně v Senátu - Pořádá mpř. Senátu J. Šneberger a sen. R. Sequens - Valdštejnská zahrada

27.05.2007 - 10:00 hod. - Dny města Plzně v Senátu - Pořádá mpř. Senátu J. Šneberger a sen. R. Sequens - Valdštejnská zahrada

08.06.2007 - 14:00 hod. - Festival policejních orchestrů a sborů "Festpol 2007" Koncert dechových orchestrů - účinkují: Hudba Hradní stráže Policie ČR Fanfare de la Police Cantonale Jurassienne Zealand Police Band Bergen Politiorkeste - Valdštejnská zahrada

09.06.2007 - 09:30 hod. - Festival policejních orchestrů a sborů "Festpol 2007" Polizeichor Lübeck / Německo Politie Damekor Kobenhavn / Dánsko Norrköpings Polissangkör / Švédsko Ladies Choir of the Police Service of Northern Ireland / Severní Irsko Trondheim Politikor / Norsko Polizeichor Hamburg von 1901 e.V. / Německo - Valdštejnská zahrada

12.06.2007 - 20:00 hod. - Slavnostní zahájení 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Český národní symfonický orchestr - G. Gerschwin, Rapsodhy in Blue - Valdštejnská zahrada

13.06.2007 - 20:00 hod. - 8. ročník Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Klezmerový večer - Létající Rabín - Guločar - Valdštejnská zahrada

14.06.2007 - 20:00 hod. - 8. ročník Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Klezmerový večer - Bester Quartet - El – jazz – er - Valdštejnská zahrada

15.06.2007 - 20:00 hod. - 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Turecký večer - JANET & JAK ESIM ENSEMBLE - Sólista hry na orientální citár - Valdštejnská zahrada

16.06.2007 hod. - Slavnostní zakončení 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Žofínský jazzový orchestr - G. Gerschwin, koncertní provedení Jazzové opery Porgy a Bess - Valdštejnská zahrada

21.06.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Královéhradecký dětský sbor „Jitro“, sbormistr Jiří Skopal - Valdštejnská zahrada

28.06.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Norský pěvecký soubor¨“ASKERSKOLEKORPS" - Valdštejnská zahrada

12.07.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě zahraje Městská hudba Františka Kmocha Kolín, dirigent Ivan Fišer - Valdštejnská zahrada

19.07.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě zahraje Varnsdorfská komorní filharmonie, umělecký vedoucí Josef Vondráček(Beethoven – Symfonie č. 1, 9 + klavírní koncert ) - Valdštejnská zahrada

26.07.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě zahraje Big band Bonit pod vedením Pavla Houfka - Valdštejnská zahrada

02.08.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě zatančí Taneční soubor Taxmen vedoucí souboru Daniela Zvonková (scénický tanec) a Taneční soubor Jilore, vedoucí souboru Anna Kotlárová (rómské lidové čardáše) - Valdštejnská zahrada

09.08.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Slovácký soubor písní a tanců Vonica, vedoucí souboru Ivo Urban - Valdštejnská zahrada

16.08.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě zahraje Vyškovský big band dirigent Mojmír Bártek - Valdštejnská zahrada

23.08.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Pěvecký rockový sbor gymnázia Uherské Hradiště, umělecký vedoucí Jan Gajdošík - Valdštejnská zahrada

26.08.2007 - 16:30 hod. - 16. Mezinárodní hudební festival Mladá Praha Vystoupení mladých nadějných hudebníků z celého světa – Mozart, Dvořák - Valdštejnská zahrada

30.08.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Soubor Carmina Rychnov nad Kněžnou – komponovaný pořad Zahrajte mi dokola aneb veselé svátky pod Orlickými horami, umělecký vedoucí Karel Štrégl - Valdštejnská zahrada

06.09.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Permoníček Most a Čmeláček Žatec – umělecká vedoucí Eva Hodková - Valdštejnská zahrada

13.09.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Ostravský dětský sbor ZUŠ Eduarda Marhuly, sbormistr Milan Chromík - Valdštejnská zahrada

16.09.2007 - 15:00 hod. - Setkání s občany - Hlavní pódium: * Ritornello * Big Band Felixe Slováčka, sólistka Jitka Zelenková. Druhé pódium: * Šermíři a kejklíři * Pavel Smetáček - Tradicionál Jazz studio - Valdštejnská zahrada


PONDĚLÍ 21. 5. 2007

​ 11:00 hod. - Tisková konference sen. J. Juřenčákové na téma "Rozpočtové určení daní"

Zaháňský salonek (VP-C)

o​ 08:15 hod.

Návštěva předsedy Senátu P. Sobotky obce Studence na Semilsku a firmy Zetka Strážník a. s. V rámci návštěvy proběhne prohlídka celého provozu společnosti a následné pracovní jednání na Obecním úřadě ve Studenci za přítomnosti starosty obce

o​ 16:00 hod. - Zasedací místnost č. 202 ve II. patře liberecké radnice, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec

Předseda Senátu P. Sobotka přijal pozvání na 3. zasedání Komise zdraví Rady města Liberec. Tématem Téma jednání „Koncepce zdravotnictví v ČR s dopadem na oblast Liberecka“

ÚTERÝ 22. 5. 2007

​ 09:00 hod. - Seminář "Vzdělávání v oboru urgentní medicína a medicína katastrof"

Jednací sál (VP-A)

Akci spolupořádá Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

​ 13:00 hod. - Senátorský klub ODS

Frýdlantský salonek (VP-A)

​ 13:00 hod. - Senátorský klub KDU-ČSL

Černínský salonek (KP)

​ 14:30 hod. - Setkání místopředsedy VZOB J. Zosera s představiteli THAILAND NATIONAL DEFENCE COLLEGE v čele s genmaj. Attanopem Sirisakem

Valdštejnská zahrada (VP-C)

OV 74/2007

​ 15:00 hod. - Předseda VVVK K. Barták přijme velvyslance Slovinské republiky v ČR France Buta za účasti místopředsedy VVVK M. Bureše a člena VVVK Z. Janalíka

Místnost č. 352 (VP-C)

​ 17:00 hod. - Organizační výbor

Frýdlantský salonek (VP-A)

​ 17:30 hod. - Vernisáž výstavy "Vamberecká krajka"

Výstava potrvá od 22. 5. 2007 do 11. 6. 2007

Předsálí Jednacího sálu (VP-A)

Akci pořádá senátorka Václava Domšová

o​ 10:00 hod. - Žofín, Praha

Místopředseda Senátu J. Šneberger se zúčastní celorepublikového setkání bývalých politických vězňů

o​ 22. 5. 2007, SRN, Budyšín

Předsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Juřenčáková a místopředseda této Stálé komise se setkají s představiteli Domowiny (Svaz lužických Srbů), navštíví základní školy v obci Chróščice a zúčastní se besedy s vedením a studenty Lužickosrbského gymnázia v Budyšíně

OV 74/2007

STŘEDA 23. 5. 2007

​ 09:00 hod. - Výbor pro záležitosti Evropské unie

Černínský salonek (KP)

​ 09:30 hod. - Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Frýdlantský salonek (VP-A)

​ 13:00 hod. - Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s nově zvolenými senátory Václavem Homolkou a Jiřím Lajtochem a jejich manželkami

Přijímací salonek (VP-A)

​ 13:30 hod. - Předání osvědčení o zvolení senátorem senátorům zvoleným v doplňovacích volbách do Senátu v roce 2007 za účasti př. Senátu P. Sobotky

Přijímací salonek (VP-A)

​ 19:00 hod. - Slavnostní ukončení konference "Aktivně bez bariér"

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Akci spolupořádá Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

o​ 23. - 27. 5. 2007, Andorra

Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Liška a J. Volný se zúčastní Ekonomické konference Parlamentního shromáždění OBSE na téma "Význam mezinárodního obchodu pro posílení stability a spolupráce"

OV 59/2007

ČTVRTEK 24. 5. 2007

​ 09:30 hod. - 10. veřejné slyšení Senátu na téma „Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava“

Jednací sál (VP-A)

​ po skončení 10. veřejné slyšení Senátu - Tisková konference k veřejnému slyšení Senátu na téma „Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava“

Jičínský salonek (VP-A)

​ 11:00 hod. - Setkání předsedy VEU L. Sefziga s předsedou Výboru pro evropské záležitosti PS Parlamentu Rumunska Viorelem Hrebenciucem spolu s místopředsedy VEU V. Koukalem, A. Venhodovou, členem VEU a předsedou SK KDU-ČSL A. Jílkem, členkou VEU a předsedkyní SK Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Juřenčákovou a členy VEU T. Grulichem, E. Matykiewiczem a K. Tejnorou

Zaháňský salonek (VP-C)

OV 74/2007

​ 12:00 hod. - Oběd pořádaný předsedou VEU L. Sefzigem pro předsedu Výboru pro evropské záležitosti PS Parlamentu Rumunska Viorela Hrebenciuce za účasti místopředsedů VEU V. Koukala, A. Venhodové, člena VEU a předsedy SK KDU-ČSL A. Jílka, členky VEU a předsedkyně SK Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Juřenčákové a členů VEU T. Grulicha, E. Matykiewicze a K. Tejnory

Frýdlantský salonek (VP-A)

OV 74/2007

o​ 17:00 hod. - Letiště Praha - Kbely

24. - 26. 5. 2007, Slovensko, Bratislava

Odlet předsedy Senátu P. Sobotky na Konferenci předsedů Parlamentů zemí Evropské unie

OV 74/2007

o​ 18:00 hod. - Valdštejnská jízdárna

Místopředseda Senátu J. Šneberger se zúčastní slavnostního zahájení výstavy "Jan Zrzavý 1890 - 1977 - obrazy / kresby / ilustrace"

o​ 24. - 29. 5. 2007, Portugalsko, Madeira

Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO J. Nedoma a V. Vavroušek se zúčastní Jarního zasedání Parlamentního shromáždění NATO

OV 74/2007

PÁTEK 25. 5. 2007

o​ 19:00 hod., Mahenovo divadlo, Brno

1. místopředseda Senátu P. Pithart se zúčastní slavnostního zahájení večera u příležitosti 14. setkání prezidentů středoevropských států spojené s koncertem z děl českých skladatelů

o​ 20:00 hod. - Hrad Špilberk, Brno

1. místopředseda Senátu P. Pithart se zúčastní slavnostní večeře pořádané prezidentem republiky Václavem Klausem u příležitosti 14. setkání prezidentů středoevropských států

SOBOTA 26. 5. 2007

​ 10:00 hod. - Dny města Plzně v Senátu – akce pro veřejnost

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Akci spolupořádají mpř. Senátu J. Šneberger a předseda VZOB. R. Sequens

​ 18:00 hod. - Setkání mpř. Senátu J. Šnebergera a předsedy VZOB R. Sequense s hosty "Dnů města Plzně v Senátu"

Valdštejnská zahrada (VP-C)

o​ 13:00 hod. - obec Rešice, Znojmo

Místopředseda Senátu J. Rakušan se zúčastní IV. vzpomínkového setkání u příležitosti 65. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě generála policie a SS Reinharda Heydricha

o​ 20:00 hod. - Letiště Praha – Kbely

Přílet předsedy Senátu P. Sobotky z Konference předsedů Parlamentů zemí Evropské unie konané v Bratislavě

NEDĚLE 27. 5. 2007

​ 10:00 hod. - Dny města Plzně v Senátu – akce pro veřejnost

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Akci spolupořádají mpř. Senátu J. Šneberger a předseda VZOB. R. Sequens

o​ 14:00 hod. - Sezimovo Ústí, hrobka manželů Benešových

Místopředseda VUZP a senátor za volební obvod Tábor P. Eybert se zúčastní vzpomínkového setkání ke 123. výročí narození Dr. E. Beneše


Plánované akce - předběžná informace

(bude upřesněno v příslušném týdenním programu)

29.05.2007 - 13:00 hod. - Seminář "Reforma veřejných financí 2007 - 2010" - Jednací sál

30.05.2007 - 09:00 hod. - Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu - Valdštejnova pracovna

30.05.2007 - 09:00 hod. - Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - Jičínský salonek

30.05.2007 - 09:00 hod. - Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice - Místnost č. 352

30.05.2007 - 09:00 hod. - Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku - Zaháňský salonek

30.05.2007 - 10:00 hod. - Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost - Růžový salonek

30.05.2007 - 10:00 hod. - Ústavně-právní výbor - Zelený salonek

30.05.2007 - 16:00 hod. - Mandátový a imunitní výbor - Zaháňský salonek

31.05.2007 - 08:30 hod. - Pokračování schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu - Valdštejnova pracovna

03. 6. - 06. 6. 2007 - Výjezdní zasedání VEU do Bruselu

05.06.2007 - 09:30 hod. - Seminář " Ronald Reagan, politik, který změnil svět" - Hlavní sál

05.06.2007 - 15:00 hod. - Senátorský klub SNK - Jičínský salonek

06.06.2007 - 10:00 hod. - Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost - Růžový salonek

06.06.2007 - 13:00 hod. - Tisková konference k 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ - Zaháňský salonek

06.06.2007 - 14:00 hod. - 6. schůze Senátu - Jednací sál

13.06.2007 - 16:00 hod. - Mezinárodní sympozium s názvem „Bezpečnostní a obranná agenda Evropské unie“ - Hlavní sál

16.06.2007 - 13:00 hod. - Abiturientský sjezd absolventů vodících psů - Valdštejnská zahrada

27.06.2007 - 18:30 hod. - Zahradní slavnosti Univerzity Karlovy - Valdštejnská zahrada

28.06.2007 - 13:30 hod. - Konference "Vzpomínka na F.F. Plamínkovou" - Hlavní sál

28.06.2007 - 17:00 hod. - Slavnostní předávání plaket prof. MUDr. Janského pro bezplatné dárce krve - Valdštejnská zahrada

07.09.2007 - 09:00 hod. - 1. setkání starostek zemí Evropské unie v České republice - Hlavní sál


PROGRAM JEDNÁNÍ

ÚTERÝ 22. 5. 2007

Seminář "Vzdělávání v oboru urgentní medicína a medicína katastrof"

08:30 – 09:00 hod.

Registrace

09:00 – 09:15 hod.

Úvodní slovo

MUDr. Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví

MUDr. Dana Hlaváčková, ředitelka odb.kriz.připravenosti MZ

09:15 – 09:45 hod.

Globalizace urgentní medicíny

Judith E.Tintinalli,MD, vedoucí katedry urgentní medicíny Univerzity Sev. Karolíny v Chapel Hill, USA

09:45 – 10:15 hod.

Budování zdravotnického záchranného systému v Polsku

Juliusz Jakubaszko, MD, vedoucí katedry urgentní medicíny Univerzity Wroclaw, Polsko

10:15 – 10:45 hod.

Urgentní medicína v Rakousku a role dobrovolníků v záchranném systému

Mag. Christoph Redelsteiner, ředitel Záchranné služby Červeného kříže ve Vídni a odborný vědecký vedoucí Dunajské univerzity Krems, Rakousko

10:45 – 11:00 hod.

Diskuse

11:00 – 11:30 hod.

Přestávka

11:30 – 11:45 hod.

Představení projektu Rallye Rejvíz

MUDr.Jiří Staňa, ředitel RALLYE REJVÍZ a místostarosta města Jeseník

11:45 – 12:00 hod.

Nové metody při vzdělávání v urgentní medicíně

Noriyoshi Ohashi,MD, profesor školy paramediků Univerzity Teikyo Heisei, Ichihara, Chiba, Japonsko

12:00 – 12:15 hod.

Výzkum neodkladné resuscitace v terénu

MUDr.Milana Pokorná , vědecký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti J. E. Purkyně

12:15 – 12:30 hod.

Význam soutěže Rallye Rejvíz jako vzdělávacího a výzkumného nástroje

MUDr.Viliam Dobiáš, hlavní lékař záchranné služby Life Star Emergency, h. doc. Slovenské zdravotnické univerzity Bratislava, Slovensko

12:30 – 12: 45 hod.

Vzdělávání v oblasti připravenosti záchranných služeb na hromadná neštěstí

MUDr.Dana Hlaváčková, ředitelka odboru krizové připravenosti MZ ČR

12:45 – 13:00 hod.

Aktivity Světové zdravotnické organizace v oblasti medicíny katastrof

MUDr.Alena Šteflová, ředitelka národní kanceláře WHO v ČR

13:00 – 13:30 hod.

Diskuse a závěrečné slovo

STŘEDA 23. 5. 2007

Výbor pro záležitosti Evropské unie

9:00 hod.

Zahájení a schválení programu schůze

9:05 hod.

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU

9:15 hod.

Senátní tisk č. K 81/05 - Zelená kniha o Evropské iniciativě pro transparentnost

Přizván zástupce Ministerstva zahraničních věcí

Zpravodaj: senátor Otakar Veřovský

Senátní tisk č. K 023/06 - Sdělení Komise Opatření vyvozená ze Zelené knihy „Evropská iniciativa pro transparentnost“

Přizván zástupce Ministerstva zahraničních věcí

Zpravodaj: senátor Otakar Veřovský

10:00 hod.

Senátní tisk č. N 025/06 - Pozměněný návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání („Audiovizuální mediální služby bez hranic“)

Přizván zástupce Ministerstva kultury

Zpravodaj: senátor Otakar Veřovský

10:45 hod.

Senátní tisk č. K 024/06 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Směrem k udržitelnému vodnímu hospodářství v Evropské unii

Přizván zástupce Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj: senátor Eduard Matykiewicz

11:30 hod.

Senátní tisk č. N 018/06 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí

Přizván zástupce Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj: senátor Eduard Matykiewicz

Přestávka na oběd

13:30 hod.

Senátní tisk č. K 022/06 - Pokračování projednávání sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Roční politická strategie pro rok 2008

Přizván zástupce Úřadu vlády

Zpravodaj: senátor Luděk Sefzig

14:15 hod.

Informace stálé zástupkyně Senátu v Bruselu o aktuálním dění

Poté:

Sdělení předsedy, různé

Stanovení termínu a pořadu příští schůze

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

9:30 hod.

Návrh a schválení programu schůze

9:35 hod.

Senátní tisk č. K 024/06 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Směrem k udržitelnému hospodaření s vodou - VEU, VUZP

Uvede: zástupce Ministerstva pro životní prostředí ČR

Zpravodaj: senátor Bedřich Moldan

10:15 hod.

Informace senátora Jana Horníka, člena Rady SÚRAO o zahraniční cestě do SKB - Švédsko o možnostech umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů

Poté:

Sdělení předsedy, různé.

Stanovení programu, termínu a místa 12. schůze.

ČTVRTEK 24. 5. 2007

10. veřejné slyšení Senátu na téma „Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava“

09:30 hod.

Seznámení se současnou situací v Národním parku Šumava v souvislosti s hrozící kůrovcovou kalamitou po orkánu Kyrill

Ing. František Krejčí - ředitel Správy Národního parku Šumava a chráněné krajinné oblasti Šumava

Skutečné příčiny kalamity v Národním parku Šumava

RNDr. Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR

Miloš Juha, specialista na ochranu lesa

Ing. Ivo Vicena, CSc., soudní znalec ve věci ohodnocování škod

Rizika spojená s kůrovcovou kalamitou

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti

Prof. Ing. Josef Fanta, CSc., emeritní profesor na Univerzitě ve Vageningen

Situace obcí v lokalitě Národní park Šumava

Stanislava Barantálová, předsedkyně Výboru obcí Národního parku Šumava

Přestávka

Důsledky kůrovcové kalamity na lesy ve II. zónách Národního parku Šumava a lesy ostatních vlastníků a lesů mimo Národní park Šumava

Václav Toman, předseda Sdružení vlastníků obecních a městských lesů Plzeňského kraje

PhDr. Jan Stráský, předseda Rady Národního parku Šumava

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti

Problémy s interpretací doporučení mise IUCN (Světový svaz ochrany přírody) a zásad IUCN – kategorizace chráněných území, údajná mezinárodní prestiž

Ing. František Urban, člen Rady IUCN v l. 1994 - 2000

Právní rámec Národního parku Šumava - za jakého stavu byl park vyhlášen, jaký v současnosti je a jaký by měl napříště být

PhDr. Jan Stráský, předseda Rady Národního parku Šumava

Ing. František Urban, bývalý zástupce ČR v IUCN

Ing. František Benda, místostarosta obce Horská Kvilda a bývalý ministr životního prostředí

Personální politika Správy národního parku Šumava

RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje

Ing. František Krejčí, ředitel Správy Národního parku a CHKO Šumava

Polední pauza

Rozprava k projednávaným otázkám

Shrnutí, doporučení pro Ministerstvo životního prostředí, závěr