P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

415.

USNESENÍ

výboru pro hospodářství, zemědělství

a dopravu

z 54. schůze dne 15. listopadu 2000

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu:

1. Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru(Central European Air Traffic Services - CEATS) a

2. Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS),

podepsané v Bruselu dne 24. září 1997

(senátní tisk 349)

Po úvodním slově zástupce předkladatele z Ministerstva dopravy a spojů České republiky, náměstka ministra Ing. Pavla Brahy, po zpravodajské zprávě senátora Ladislava Drlého a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s

1.​ Dohodou o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (Central European Air Traffic Services - CEATS) s těmito přílohami:

Příloha I.: Uspořádání vzdušného prostoru, pro který Organizace zřídí zařízení a bude provozovat letové provozní služby.

Příloha II.: Zvláštní ustanovení, zabývající se vnitrostátními zařízeními a službami, které smluvní strany poskytnou Organizaci.

Příloha III.: Finanční protokol upravující ustanovení a financování těch částí

rozpočtu Organizace, které pokrývají náklady středisko CEATS.

Příloha IV.: Přechodná ustanovení, týkající se přechodu od úpravy provedené Úmluvou EUROCONTROL, novelizovanou v roce 1981 ("Novelizovaná úmluva"), k úpravě provedené Úmluvou EUROCONTROL, jak byla revidována a konsolidována v roce 1997 ("Revidovaná úmluva");

a

2.​ Zvláštní dohodou týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS),

podepsanými v Bruselu dne 24. září 1997;

II. u r č u j e zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu

senátora Ladislava Drlého;

III. p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Karla Burdu předložit toto usnesení předsedkyni Senátu.

Ing. Karel Burda v.r.

předseda výboru

Ing. Ladislav Drlý v.r. Ing. Emil Škrabiš v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru