13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

POZVÁNKA NA 2. SCHŮZI

18. listopadu 2020, Valdštejnova pracovna

Z DŮVODU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ NENÍ DO ODVOLÁNÍ

MOŽNÝ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI!

PROGRAM JEDNÁNÍ:

14.00 hod. Senátní tisk č. 337 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

Přizván: představitel Ministerstva financí

Zpravodaj: senátor Vladislav Vilímec

Garanční: VHZD

poté Různé - sdělení předsedy výboru, podněty senátorů, stanovení termínu 3. schůze výboru

senátor Vladislav Vilímec v.r.

předseda výboru