SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

37. USNESENÍ

z 5. schůze, konané dne 12. dubna 2017

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

Senátní tisk č. 71

Po odůvodnění zástupce předkladatele Jakuba Landovského, náměstka ministra obrany, zpravodajské zprávě senátora Lubomíra France a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru;

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vyslovit souhlas s působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu v období ode dne schválení Parlamentem ČR do 31. prosince 2018 v celkové počtu do 30 osob;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Lubomíra France;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Františka Bublana, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


František Bublan, v.r.

předseda výboru

Lubomír Franc, v.r.

zpravodaj výboru

Patrik Kunčar, v.r.

ověřovatel výboru