P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

4. funkční období

148.

USNESENÍ

VÝBORU PRO EVROPSKOU INTEGRACI

z 30. schůze dne 14. ledna 2004


k návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

(Senátní tisk č. 250)

Po odůvodnění zástupce předkladatele JUDr. Petra Petržílka, náměstka ministra životního prostředí, zpravodajské zprávě senátorky Heleny Rögnerové a po rozpravě se

výbor

I. u s n e s l

přerušit projednávání tohoto návrhu zákona do příští schůze výboru;

II. u r č u j e

zpravodajkou výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Helenu Rögnerovou;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jiřího Skalického, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Ing. Jiří Skalický, v.r.

předseda výboru

Ing. Helena Rögnerová , v.r. Eduard Matykiewicz, v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru