SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

11. USNESENÍ

z 2. schůze konané dne 29. listopadu 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 355

Po úvodním slově zástupce navrhovatele Jiřího Šíra, náměstka ministra zemědělství ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jana Veleby a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jana Velebu;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Jan Veleba v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru