SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

2.​ ZÁZNAM

z 5. schůze, konané dne 12. 4. 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 76

Po odůvodnění zástupkyně předkladatele, JUDr. Lenky Tesky Arnoštové Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví, po zpravodajské zprávě senátora Petra Koliby a po rozpravě

VÝBOR

I.

nepřijal žádné usnesení

při hlasování o návrhu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem z osmi senátorů hlasovalo: 3 pro, 0 proti, 5 se zdrželo.

Jiný návrh nebyl v rozpravě předložen.


Jiří Vosecký

místopředseda výboru

Peter Koliba Božena Sekaninová

zpravodaj výboru ověřovatelka výboru