10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ÚSTAVU ČESKÉ REPUBLIKY A PARLAMENTNÍ PROCEDURY

POZVÁNKA NA 4. SCHŮZI

12. května 2015 od 11:00 hod.Zeleném salonku Kolovratského paláce.

ČAS

PROGRAM

1.​ Zahájení a informace předsedkyně komise.

2.​ Rozhodování podle čl. 43 Ústavy: právní rámec, praxe, otazníky.

3.​ Stav projednávání námětů ke změnám ústavního pořádku.

4.​ Stykový zákon.

5.​ Různé.

6.​ Termín a pořad příští schůze.

Eliška Wagnerová v. r.

předsedkyně komise