PROGRAM JEDNÁNÍ

41/2016


Týden od 10. října do 16. října 2016http://www.senat.cz - Činnost - Kalendář akcí Senátu PČR

STALO SE V MINULÉM TÝDNU


Úterý 4. října

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal ve spolupráci s neziskovou organizací Persefona veřejné slyšení na téma „Sexuální násilí v ČR.“ Slyšení zahájil předseda výboru senátor J. Jermář, akci moderoval a s odborným příspěvkem vystoupil senátor P. Koliba. Slyšení si kladlo za cíl informovat o problematice sexuálního násilí v České republice, otevřít diskusi a podnítit systémové změny v péči o oběti takového násilí. Na akci vystoupilo 15 předních odborníků z oblasti zdravotnictví, neziskového sektoru, státní správy a legislativy, kteří přednesli výsledky realizovaných výzkumů či postřehy z praxe, a upozornili tak na bílá místa, na něž je potřeba se zaměřit. Účastníci získali ucelený přehled o aktuálním stavu sexuálního násilí a současné praxi, a dočkali se také návrhů řešení.


V úterý se v Hlavním sále Valdštejnského paláce konalo slavnostní vyhlášení motivační soutěže „Mladý řemeslník roku 2016“. Záštitu nad akcí převzal 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka. Oceněno bylo 30 žáků soukromých učilišť a soukromých středních škol z celé ČR a ze všech řemeslných oborů. Soutěž připravilo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a cílem soutěže je představit schopnosti a znalosti mladých adeptů řemesel. „Jsem rád, že jsem nad touto akcí mohl převzít záštitu. Když ministr Mládek prohlásil o živnostnících, že jsou paraziti, vzpomněl jsem si na všechny tyhle mladé lidi, kteří se učí řemeslům, která tak zoufale naší společnosti chybí. Jsou tu nábytkáři, kteří vyhrávají ceny ve světě, jsou tu umělecká řemesla, ale třeba i číšníci, kováři. Ti všichni si jednoho dne založí na svém řemeslu živnost a nemyslím si, že by to byli paraziti. Naopak, jsou pro společnosti potřební, jsou šikovní a měli bychom na ně být hrdí a měli bychom být rádi, že jsou,“ uvedl při slavnostním ocenění předávání P. Sobotka. Mladý řemeslník roku 2016 navazuje na akci „Učeň roku 2016“ a na „Rok řemesel“, kterým byl rok 2016 vyhlášen.Čtvrtek 6. října

V Hlavním sále Valdštejnského paláce se na svém tradičním slavnostním aktu sešli vítězové krajských kol soutěží o Oranžovou stuha a Zelenou stuhu soutěže Vesnice roku 2016. Ocenění převzali diplomy a ceny vyhlašovatelů soutěže a pamětní listy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.


41. TÝDEN - PŘEHLED AKCÍ


PONDĚLÍ 10. 10. 2016

09:00

Přijetí předsedkyně Asociace čínského lidu pro přátelství ze zahraničními zeměmi paní Wuyunqimuge předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR panem Františkem Bublanem

Růžový salonek

13:00

Konference "Implementace konceptů zdravotní péče do infrastruktury biobankingu"

Frýdlantský salonek


ÚTERÝ 11. 10. 2016

09:00

Výroční konference "Implementace konceptů zdravotní péče do infrastruktury biobankingu"

Frýdlantský salonek

09:00

32. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Valdštejnova pracovna

16:00

Slavnostní předání cena za nejlepší odborné lékařské publikace za rok 2015

Hlavní sál, Audienční síň, Předpokoj, Rytířská síň

17:00

Slavnostní zahájení výstavy "Mezičas 1"

Předsálí Jednacího sálu


STŘEDA 12. 10. 2016

10:00

Setkání předsedy VEU Václava Hampla s panem Pierrem Pettigrewem, kanadským zmocněncem pro Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi EU a Kanadou (CETA)

Zelený salonek

13:30

Diskuze senátora J. Zemana

Zaháňský salonek


ČTVRTEK 13. 10. 2016

Nejsou hlášeny žádné akce


PÁTEK 14. 10. 2016

Nejsou hlášeny žádné akce


SOBOTA 15. 10. 2016

16:00

Volební studio České televize u příležitosti druhého kola senátních voleb 2016

Valdštejnská zahrada, Sala terrena

19:30

14. ročník "Malostranských komorních slavností"

Hlavní sál


NEDĚLE 16. 10. 2016

16:30

2. Slavnostní mezinárodní setkání dětí

Hlavní sál

Senát pro veřejnost


Valdštejnský palác je od 1. dubna do 31. října otevřen pro veřejnost každý víkend a státní svátky.

Bližší informace jsou k dispozici na www.senat.cz

Vstup do historických prostor je volný, k dispozici jsou návštěvníkům čtyřjazyčné informační tabule v každé části expozice.

Valdštejnská zahrada

je od 1. dubna 2016 do 31. října 2016

pro veřejnost OTEVŘENA

Od 16. 06. 2016 do 08. 01. 2017

je v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce umístěna výstava

20. VÝROČÍ USTAVENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČR.

Výstava se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha.

Otevřeno:

od června do září každý víkend 10:00 – 17:00 hod.,

od října 10:00 – 16:00 hod.

od listopadu do ledna pouze první víkend v měsíci a

státní svátky 10:00 – 16:00 hod.

Vstup volný.


Od 20. 10. 2016 do 4. 12. 2016

se koná pod záštitou senátora Petra Koliby

ve Výstavní síni Senátu

VÝSTAVA ZELENÉ ÚDOLÍ POD HOROU PRADĚD

Otevřeno v říjnu 10:00 - 17:00 hod.,

od listopadu 10:00 – 16:00 hod.

Vstup volný.


11.10.2016 - 09:00 hod. - 32. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

18.10.2016 - 09:00 hod. - 29. schůze Ústavně-právní výbor

18.10.2016 - 09:30 hod. - 28. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

18.10.2016 - 13:00 hod. - 22.schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

19.10.2016 - 09:00 hod. - 28. schůze Senátu

PONDĚLÍ 10. 10. 2016

o 10.10. - 13.10.2016, Alžírsko

Předseda VZOB F. Bublan, mpř. VZOB H. Mezian a člen VZOB P. Kunčar se zúčastní setkání s partnerskými výbory Národního lidového shromáždění, budou jednat na ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu pro vnitřní záležitosti a navštíví vojenské akademie.


09:00 hod. - Přijetí předsedkyně Asociace čínského lidu pro přátelství ze zahraničními zeměmi paní Wuyunqimuge předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR panem Františkem Bublanem

Růžový salonek (KP)


13:00 hod. - Konference "Implementace konceptů zdravotní péče do infrastruktury biobankingu"

Frýdlantský salonek (VP-A)

Akci pořádá Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku


o 17:30 hod. - Hilton Hotel Prague, Pobřežní 1, Praha 8

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní oslavy pořádané ředitelem Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře panem Chung-I Wangem u příležitosti Národního dne Tchaj-wanu.


ÚTERÝ 11. 10. 2016

o 11.10. - 13.10.2016, Belgie, Brusel

Místopředseda VVVK J. Šesták a členka VVVK Z. Baudyšová se zúčastní Meziparlamentního výborového zasedání (ICM) na téma "Kulturní a tvůrčí sektory v EU" na pozvání předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělání Evropského parlamentu Silvie Costa-ové.


09:00 hod. - Výroční konference "Implementace konceptů zdravotní péče do infrastruktury biobankingu"

Frýdlantský salonek (VP-A)

Akci pořádá Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku


09:00 hod. - 32. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Valdštejnova pracovna (VP-C)


16:00 hod. - Slavnostní předání cena za nejlepší odborné lékařské publikace za rok 2015

Hlavní sál (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)

Akci pořádá předseda Senátu Milan Štěch.


17:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "Mezičas 1"

Předsálí Jednacího sálu (VP-A)

Akci pořádá senátor Jiří Oberfalzer.

STŘEDA 12. 10. 2016

10:00 hod. - Setkání předsedy Výboru pro záležitosti EU Václava Hampla s panem Pierrem Pettigrewem, kanadským zmocněncem pro Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi EU a Kanadou (CETA)

Zelený salonek (KP)


13:30 hod. - Diskuze senátora J. Zemana

Zaháňský salonek (VP-C)ČTVRTEK 13. 10. 2016

o 13.10. - 17.10.2016, Černá Hora

Člen SD do PS OBSE P. Bratský se zúčastní pozorování parlamentních voleb v Černé Hoře.


o 10:50 hod. - Výstaviště 1, areál Veletrhy Brno a.s., Brno

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní XL. Českého radiologického kongresu pořádaného Českou radiologickou společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně.PÁTEK 14. 10. 2016

Nejsou hlášeny žádné akceSOBOTA 15. 10. 2016

o 15.10. - 21.10.2016, Írán, Teherán, Isfahán

Pracovní návštěva 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky, místopředsedy VHZD K. Kratochvíleho a členů VHZD F. Bradáče, L. Sulovského. Budou přijati partnerskými orgány Islámského parlamentu Írán, zúčastní se jednání na ministerstvech a v provincii Isfahán a dále budou jednat s místními podnikateli.


16:00 hod. - Volební studio České televize u příležitosti druhého kola senátních voleb 2016

Valdštejnská zahrada, Sala terrena (VP-A)

Akci pořádá předseda Senátu Milan Štěch.


19:30 hod. - 14. ročník "Malostranských komorních slavností"

Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)

Akci pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

NEDĚLE 16. 10. 2016

o 16.10. - 18.10.2016, Itálie, Palermo

Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy I. Cabrnochová se zúčastní zasedání Kulturního výboru parlamentní dimenze Středoevropské iniciativy.


o 16.10. - 18.10.2016, Slovensko, Bratislava

Člen VEU P. Koliba se zúčastní Meziparlamentní konference ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU v rámci předsednictví Slovenska v Radě EU.


16:30 hod. - 2. Slavnostní mezinárodní setkání dětí

Hlavní sál (VP-C)

Akci pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice


o 17:00 hod. – Nádraží Praha – Bubny, Praha 7

Místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní veřejného setkání uspořádaného u příležitosti připomenutí 75. výročí prvního židovského transportu vypraveného z Prahy 16. října 1941 „BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY“

Plánované akce - předběžná informace

(bude upřesněno v příslušném týdenním programu)


18.10.2016 - 13:00 hod. - 7. schůze Mandátového a imunitního výboru - Valdštejnova pracovna (VP-C)

18.10.2016 - 17:00 hod. - Senátorský klub ČSSD - Frýdlantský salonek (VP-A)

18.10.2016 - 17:00 hod. - Výstava "Cesta životem Karla Šebka v Senátu" - Chodba místopředsedů (VP-A)

18.10.2016 - 17:30 hod. - Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí s Klubem Starostové a nezávislí - Černínský salonek (KP)

20.10.2016 - 10:00 hod. - Konference o společenské odpovědnosti vědy a inovací - Jednací sál (VP-A)

25.10.2016 - 16:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "Pod povrchem" - Předsálí Jednacího sálu (VP-A)

30.10.2016 - 19:00 hod. - 14. ročník "Malostranských komorních slavností" - Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)

01.11.2016 - 14:00 hod. - Cena kvality v sociální péči za rok 2016 - Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)

01.11.2016 - 17:00 hod. - Slavnostní zahájení výstava "Svět pod vodou" - Chodba místopředsedů (VP-A)

03.11.2016 - 13:30 hod. - Konference "Jak mohou přežít hodnoty" - Jičínský salonek (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A)

13.11.2016 - 19:00 hod. - 14. ročník "Malostranských komorních slavností" - Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)

15.11.2016 - 15:00 hod. - Panelová diskuse "Aplikace vinohradnického zákona v praxi: nová opatření Celní správy ČR" - Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)

21.11.2016 - 13:00 hod. - Konference k 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. - Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)

27.11.2016 - 19:00 hod. - 14. ročník "Malostranských komorních slavností" - Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)

PROGRAM JEDNÁNÍ


pondělí 10.10.2016


Konference "Implementace konceptů zdravotní péče do infrastruktury biobankingu"

12:00-13:00 hod.

oběd

13:00-13:10 hod.

Uvítání Jan Žaloudik

13:10-13:45 hod.

Představení Masarykova onkologického ústavu, BBMRI.CZ a klinických infrastruktur České republiky Dalibor Valik

13:45–14:00 hod.

Rok ADOPTu – co zbývá před námi Jan-Eric Litton

14:00–15:00 hod.

Novinky v pracovních balíčcích WP1-WP4 Outi Törnwall

Marialuisa Lavitrano

Michael Hummel

Georges Dagher

15:00-15:30 hod.

Přestávka na kávu

15:30-16:30 hod.

Novinky v pracovních balíčcích WP5-WP8

Anne Cambon-Thomsen

Kurt Zatloukal/Anu Jalanko

Luca Sangiorgi

Markus Pasterk

16:30-17:00 hod.

Přehledová přednáška - rakovina tlustého střeva

Hans Lehrach (tbc)

17:00-18:00 hod.

Diskuse a zvláštní témata Všichni

úterý 11.10.2016


Výroční konference "Implementace konceptů zdravotní péče do infrastruktury biobankingu"

9:00 hod.

Uvítání Jan-Eric Litton/

Marialuisa Lavitrano

9:15 hod.

Strategie získávání zdrojů

Marialuisa Lavitrano/ All

10:00 hod.

Pracovní program (2017)

Jan-Eric Litton/ All

12:00 hod.

Rozpočet 2017

Markus Pasterk/ All

12:30 hod.

Oběd

13:30 hod.

Zpráva o procesu ad DG a AD Edvard Beem

14:00 hod.

Novinky v CS IT

Petr Holub/ Michael Hummel

14:10 hod.

Novinky v CS ELSI Anne

Cambon Thomsen

14:20 hod.

Zpráva k řízení kvality

Andrea Wutte

14:30 hod.

AOB (další agenda)

Europe Biobank Week goes Global

EVAg update

InterPregGen- project

IMI and EFPIA

15:00 hod.

Konec meetingu

Jan-Eric Litton/ All

32. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

9.00 hod.

Senátní tisk č. 333 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Přizván: zástupce Ministerstva životního prostředí ČR

Zpravodaj: senátor Jan Hajda

Garanční: VUZP a dále VHZD

9.25 hod.    

Senátní tisk č. 334 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Přizván: zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová

Zpravodaj: senátor Jan Veleba

Garanční: VUZP a dále VUZP

9.50 hod.    

Senátní tisk č. 320 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji

Přizván: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Jiří Hlavatý

Garanční: VHZD a dále VZOB

Senátní tisk č. 331 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Přizván: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Pavel Štohl

Garanční: VHZD a dále UPV

poté

Různé - sdělení předsedy výboru, podněty senátorů, stanovení termínu 33. schůze