SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

VOLEBNÍ KOMISE

PŘEDSEDA KOMISE

Luděk JENIŠTA

V Praze dne 2. ledna 2017

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

dovoluji si Vás informovat, že Volební komise Senátu obdržela ve lhůtě stanovené usnesením Organizačního výboru č. 235 ze dne 8. listopadu 2016 následující návrhy na dva členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu:

Petr Blažek (navrhovatelé Klub Starostové a nezávislí a SK KDU-ČSL a nezávislí)

Bedřich Koutný (navrhovatel senátorka Eliška Wagnerová)

Jan Kudrna (navrhovatel senátor Jiří Dienstbier)

Miloš Rejchrt (navrhovatel senátor Jiří Dienstbier)

S pozdravem

Luděk Jeništa v.r.

senátorky a senátoři Parlamentu ČR

senátorské kluby