P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

534.

USNESENÍ SENÁTU

ze 20. schůze dne 23. června 2010

k souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2009 /senátní tisk č. 273/

Senát

I.​ bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2009;

II.​ doporučuje vládě ČR věnovat legislativním a dalším doporučením Veřejného ochránce práv, která jsou uváděna v souhrnných zprávách za příslušný rok, větší pozornost a reagovat na ně v legislativních změnách zákonů předkládaných do Parlamentu ČR.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Pavel Trpák v. r.

ověřovatel Senátu