9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

POZVÁNKA NA 31. SCHŮZI

v úterý 22. dubna 2014 od 17:00 hod.

v Zeleném salonku Kolovratského paláce

Pořad schůze:

1.​ Přikázání senátních tisků k projednání výborům Senátu

2.​ Příprava 20. schůze Senátu

3.​ Návrh na schválení přijetí zahraničních návštěv, zahraničních a pracovních cest

4.​ Návrh pořadu a termínu 32. schůze Organizačního výboru

5.​ Různé

Milan Štěch v.r.

předseda Senátu