SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

42. USNESENÍ

ze 6. schůze, konané dne 6. května

k Souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2014

(senátní tisk č. 62)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, po odůvodnění Souhrnné zprávy Mgr. Annou Šabatovou, veřejnou ochránkyní práv, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Čunka a po rozpravě

výbor

I. b e r e n a v ě d o m í Souhrnnou zprávu o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2014;

II.​ d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR vzít na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2014;

II.​ u r č u j e

zpravodajem pro projednání senátního tisku č. 62 na schůzi Senátu Parlamentu ČR

senátora Jiřího Čunka.

Jaromír Jermář v. r.

předseda výboru

Jiří Čunek v. r.

zpravodaj výboru

Zuzana Baudyšová v. r.

ověřovatelka výboru