PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

7. funkční období

22. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU

A BEZPEČNOST

z 4. schůze, konané dne 7. ledna 2009

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky

k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

(senátní tisk č. 181)

Po odůvodnění zástupce předkladatele Ing. Marka Mory, náměstka místopředsedy vlády ČR Alexandra Vondry, zpravodajské zprávě senátora Jiřího Dienstbiera a po rozpravě

výbor

I.

p ř e r u š u j e projednávání této smlouvy, a to nejdéle na dobu 30 dnů;

II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jiřího Dienstbiera, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Jiří Dienstbier, v.r.

předseda výboru

Jiří Dienstbier, v.r.

zpravodaj výboru

Vlastimil Sehnal, v.r.

ověřovatel výboru