SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

122.

USNESENÍ SENÁTU

ze 7. schůze, konané dne 19. března 2015

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva /senátní tisk č. 37/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

v. z. Zdeněk Škromach v. r.

předseda Senátu

Zdeňka Hamousová v. r.

ověřovatel Senátu