SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

98. USNESENÍ

z 12. schůze konané dne 18. července 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 158

Po úvodním slově zástupce Libereckého kraje senátora Michaela Canova, po zpravodajské zprávě senátora Jana Hajdy a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jana Hajdu;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jaromír Strnad v.r.

místopředseda výboru

senátor Jan Hajda v.r. senátor Petr Holeček v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru