11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VOLEBNÍ KOMISE SENÁTU

POZVÁNKA NA 8. SCHŮZI

10. října 2017 od 16.00 hodin ve Valdštejnově pracovně

1.​ Zahájení a schválení pořadu 8. schůze

2.​ Projednání předloženého návrhu na osobu navrhovanou Senátem ke zvolení do funkce člena Národní rozpočtové rady

3.​ Různé

Luděk Jeništa v.r.

předseda komise