SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

3.​ ZÁZNAM

z 11. schůze, konané dne 6. 2. 2018

k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 207

Po odůvodnění zástupce předkladatelů, senátora Vladimíra Plačka, po zpravodajské zprávě senátorky Boženy Sekaninové a po rozpravě

VÝBOR

I.

nepřijal žádné usnesení;

při hlasování o návrhu schválit zákon včetně PN z 8 senátorů hlasovalo: 4 pro, 0 proti, 4 se zdrželi. Při hlasování o návrhu zamítnout návrh zákona z 8 senátorů hlasovalo: 2 pro, 3 proti, 3 se zdrželi.

Jiný návrh nebyl v rozpravě předložen.


Peter Koliba v.r.

předseda výboru

Božena Sekaninová v. r. Jaroslav Malý v. r.

zpravodajka výboru ověřovatel výboru