SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

109. USNESENÍ

z 19. schůze, konané dne 18. dubna 2018

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 256

Po úvodním slově Mgr. Zdeňka Richtra, ředitele Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl v zastoupení senátorky Elišky Wagnerové senátor Miroslav Nenutil a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Elišku Wagnerovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

zpravodaj výboru

v.z. Miroslav Nenutil v.r.

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Miroslav Nenutil v.r.

ověřovatel výboru