13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

POZVÁNKA NA 12. SCHŮZI

která se bude konat ve středu

31. března 2021 od 10:00 hodin

v Zeleném salonku Kolovratského paláce

Z důvodu ochrany veřejného zdraví není možná účast veřejnosti.

ČAS

PROGRAM

10:00 hod.

10:00 hod.

Poté:

.

Zahájení

Senátní tisk č. 69

Návrh, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: poslankyně Kateřina Valachová a další poslanci

Zpravodaj: senátor Jan Holásek

Garanční výbor: ÚPV

Různé a stanovení termínu příští schůze výboru

Tomáš Goláň v. r.

předseda výboru