Parlament české republiky

výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu

1998

Senát

67.

Usnesení

z 8. schůze výboru dne 4. června 1998

k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji

a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákon č. 20/1987 Sb.,

o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

(senátní tisk č. 1998/76)

Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu po odůvodnění návrhu zákona ministrem kultury ČR Martinem Stropnickým, po zpravodajské zprávě senátorky Ireny Ondrové a po rozpravě

I. d o p o r u č i l

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném

Poslaneckou sněmovnou PČR;

II. u r č i l

zpravodajkou výboru pro projednání návrhu zákona na schůzi Senátu PČR

senátorku Irenu Ondrovou;

III. p o v ě ř i l

předsedu výboru senátora Františka Vízka předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu České republiky.

PaedDr. František Vízek v. r.

předseda výboru

Irena Ondrová v. r.

zpravodajka výboru

Doc. RNDr. Vladislav Malát, CSc. v. r.

ověřovatel výboru