Vaše Excelence pane doyene diplomatického sboru, vážení vedoucí diplomatických misí, vážené senátorky a senátoři, dámy a pánové,

je mi velikou ctí, že Vás mohu uvítat v nádherných prostorách Senátu Parlamentu České republiky na již tradičním lednovém setkání diplomatického sboru se členy horní komory Parlamentu ČR. Tato forma novoročního setkání se podle mého názoru osvědčila, takže její budoucí opakování vidím v příznivém světle.

Když jsme se zde před rokem sešli, začínal jsem vystoupení připomenutím světlé památky zákonodárce a polistopadového ministra zahraničí, našeho kolegy a vám dobře známého Jiřího Dienstbiera. Při této vzpomínce nemohu jinak, než abych nyní ještě jednou nepřipomenul, že nás v nedávné době opustil další vzácný člověk našeho veřejného života, bývalý československý a český prezident, Václav Havel. Jakoby by byl vlastně uplynulý rok ohraničen skonem těchto dvou přátel z Charty 77, osobností, kterých jsem si nejen já velmi vážil. Mám nicméně za to, že demokratický odkaz těchto světově významných politiků střední Evropy nebude zapomenut.

Minulý rok nebyl skoupý na významné události. Některé dokonce převratné. Mezinárodní společenství bylo například konfrontováno s překotným revolučním vývojem na Blízkém a Středním východě, pro nějž se vžilo označení „Arabské jaro“. Jeho důsledkem je rozsáhlá, a i pro většinu znalců překvapivá změna poměrů v Egyptě, Libyi a dalších zemích daného regionu.

Nepříjemnou skutečností je pokračování finančních a hospodářských obtíží většiny světa, jež je bohužel nutno označit za dlouhodobou krizi. Ta je, domnívám se, důsledkem systémových nedostatků globální ekonomiky a vyžaduje si kvalitnější analýzu a zásadní systémové řešení na široké mezinárodní platformě.

Současné finanční a hospodářské problémy, které se více či méně týkají každé země. Jsou, stručně řečeno, globální a negativně se promítají do hospodářského a politického dění v našich zemích včetně nárůstu nespokojenosti občanů.

Tato fakta vytváří silný tlak na politiky a výrazně stěžují práci i vám diplomatům. Proto i naše setkání na různých úrovních, která se konají, se převážně týkají aktuálních problémů a možností jejich řešení.

Přes další úsporná opatření, kterým i v naší zemi musíme činit, Senát PČR počítá s pokračováním naší zahraničně politické práce a angažovanosti, neboť jsme přesvědčeni, že vzájemné poznání, rozvoj obchodu a poskytování si informací a zkušeností je tou správnou cestou.

Přetrvávající mezinárodní napětí, někdy spojené s terorismem či krutým použitím zbraní, napětí, které dnes můžeme pozorovat v  řadě regionů světa, není dobrou vizitkou v mnoha ohledech naší civilizace. Turbulence propojené planety znamenají vlastně morální imperativ pro nás všechny, abychom namísto agresivity nebo neochoty naslouchat společně hledali řešení prostřednictvím otevřené diskuze a snahy o vzájemné porozumění. Riziko, že by se některá bolavá místa světa mohla stát otevřenou ranou, je stále veliké. Tato starost pak padá především na bedra nás, politiků, ale i vás diplomatů. Snažme se proto, aby naše společné dílo přinášelo co nejvíce prospěchu všem.

Vážení členové diplomatického sboru, dovolte mi, abych vám za vaši činnost v České republice vyjádřil poděkování jménem svým i celého Senátu. Doposud velmi kvalitní spolupráce bude zajisté na stejně dobré úrovni pokračovat i v letošním roce, za Senát PČR Vás chci ujistit, že si to přejeme a budeme nadále svojí prací k tomu maximálně přispívat.

Vážení diplomaté, děkuji vám všem za to, že jste dnes hosty horní komory českého parlamentu. Ze srdce přeji vám – a pochopitelně i vámi zastupovaným zemím – co nejklidnější a úspěšný rok 2012.