P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

4. funkční období

297.

USNESENÍ SENÁTU

ze 13. schůze dne 21. ledna 2004

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu /senátní tisk č. 241/

Senát

vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení.

Petr Pithart v. r.

předseda Senátu

Ivo Bárek v. r.

ověřovatel Senátu


Příloha k usnesení Senátu č. 297

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,

o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

(senátní tisk č. 241)

1.​ V čl. I v bodu 2 v § 4 odst. 1 vypustit slova „8. březen – Mezinárodní den žen,“.

2.​ V čl. I v bodu 2 v § 4 odst. 1 vypustit slova „a předcházení zločinům proti lidskosti“.