PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

5. funkční období

59. USNESENÍ

Ústavně-právního výboru

ze 14. schůze, konané dne 16. listopadu 2005

k návrhu ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

(senátní tisk č.113)

Po úvodním slově JUDr. Václava Pelikána, náměstka ministra a předsedy Legislativní rady vlády, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Stodůlky a po rozpravě

Ústavně-právní výbor

I.

d o p o r u č u j e Senátu, projednávaný návrh ústavního zákona zamítnout;

II.

u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání tohoto návrhu ústavního zákona na schůzi Senátu senátora Jiřího Stodůlku;


III.

p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jaroslava Kuberu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Jaroslav Kubera, v. r.

předseda výboru

Ing. Jiří Stodůlka, v. r.

zpravodaj výboru

František Příhoda, v. r.

ověřovatel výboru