Projev prof. Pavla Hobzy u příležitosti udílení Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR, Valdštejnský palác, 27.9.2012

Vážený pane předsedo,

z Vašich rukou jsme obdrželi Stříbrnou pamětní medaili Senátu za rok 2012 udílenou u příležitosti Dne české státnosti. Vnímáme toto ocenění nejen jako uznání naší práce, našich činů a životních postojů, ale také jako určité završení polistopadového politického a demokratického vývoje. Zavedením tradice udílení senátních ocenění za mimořádné pracovní výkony a občanské postoje dochází k naplnění ideje Senátu jako jednoho z hlavních pilířů naší demokratické společnosti.

Je důležité, že tuto medaili uděluje právě Senát. Jedná se totiž o instituci, která stojí nad běžnou politickou agendou a jejíž legitimita je navíc dána přímou volbou lidu. Tím, že se předseda Senátu rozhodl udělovat toto ocenění, přijala horní komora svou plnou společenskou zodpovědnost. Jestliže totiž v politické rovině spočívá funkce Senátu v kontrole a korekci různých politických rozhodnutí, tak udílení Stříbrné pamětní medaile naplňuje úlohu, kterou by Senát jako garant ústavnosti měl hrát ve společnosti. Navíc představuje nejen vítané rozšíření oceňování předních osobností našeho veřejného života, ale také určitou korekci prezidentského vyznamenání udíleného u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Oproti individuálnímu, byť jakkoli zodpovědnému rozhodnutí prezidenta vychází Stříbrná pamětní medaile z  hledání širšího konsensu volených zástupců lidu. Za tuto iniciativu patří Senátu dík.

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.