8. funkční období

337/1

USNESENÍ

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
č. 279 ze dne 6. června 2012

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

279. USNESENÍ

z 27. schůze konané dne 6. června 2012

k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpis

Senátní tisk č. 337

Po úvodním slově předkladatele senátora Jiřího Oberfalzera, po zpravodajské zprávě senátorky Veroniky Vrecionové a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh senátního návrhu zákona;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátorku Veroniku Vrecionovou;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátorka Veronika Vrecionová v.r. senátor Petr Pakosta v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru