SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

174. USNESENÍ

z 25. schůze konané dne 28. dubna 2020

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Senátní tisk č. 250

Po úvodním slově zástupce předkladatele Stanislava Kouby, náměstka ministryně financí České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Jaroslava Větrovského a po rozpravě

VÝBOR

I.​ doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jaroslava Větrovského;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Vladislav Vilímec v.r.

předseda výboru

senátor Jaroslav Větrovský v.r. senátor Miroslav Balatka v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru