PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

7. funkční období

8. USNESENÍ

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

z 2. schůze, konané dne 3. prosince 2008

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol o výsadách a imunitách

Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli,

podepsaný v Paříži dne 12. července 1974

(senátní tisk č. 339)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromír Jermáře, po odůvodnění Prof. Ing. Vlastimilem Růžičkou, CSc., náměstkem ministra škoství, mládeže a tělovýchovy ČR, po zpravodajské zprávě místopředsedy výboru senátora Jana Hálka a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu ČR vyslovit souhlas k přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli, podepsaný v Paříži dne 12. července 1974;

II.

u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 339 na schůzi Senátu Parlamentu ČR

senátora Jana Hálka.

PhDr. Jaromír Jermář, v. r.

předseda výboru

Prof. Ing. Jan Hálek, CSc., v. r. RSDr. Vlastimil Balín, v. r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru