P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

4. funkční období

138.

USNESENÍ

výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

z 19. schůze dne 14. ledna 2004

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,

o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

(senátní tisk č. 241)

Výbor po úvodním slovu předsedy výboru senátora Františka Mezihoráka, po odůvodnění návrhu zákona zástupcem navrhovatelů poslancem MUDr. Josefem Janečkem, po zpravodajské zprávě senátora Josefa Pavlaty a po rozpravě

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky v r á t i t návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 241 na schůzi Senátu Parlamentu České republiky

senátora Josefa Pavlatu.

Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., v.r. Josef Pavlata, v.r. Mgr. Zdeněk Bárta, v. r.

předseda výboru zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení č. 138/04

Počet listů: 1

Schválené pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,

o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

(senátní tisk č. 241)

1.​ V čl. I v bodu 2 v § 4 odst. 1 vypustit slova „8. březen – Mezinárodní den žen,“.

2.​ V čl. I v bodu 2 v § 4 odst. 1 vypustit slova „a předcházení zločinům proti lidskosti“.