SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

138. USNESENÍ

z 15. schůze konané dne 4. října 2017

k návrhu zákona, který se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 200

Po úvodním slově zástupce skupiny poslanců Zbyňka Stanjury, po zpravodajské zprávě senátora Jana Veleby a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR návrh zákona zamítnout;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jana Velebu;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Jan Veleba v.r. senátor František Bradáč v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru