SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

21. USNESENÍ

ze 4. schůze, konané dne 1. března 2017

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

Senátní tisk č. 38

Po odůvodnění zástupce předkladatele Vladimíra Bärtla, náměstka ministra průmyslu a obchodu, zpravodajské zprávě senátora Lubomíra France a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas s ratifikací Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, která byla podepsána dne 30. října 2016;

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vyslovit souhlas s působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu v období ode dne schválení Parlamentem ČR do 31. prosince 2018 v celkové počtu do 30 osob;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Lubomíra France;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Františka Bublana, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


František Bublan, v.r.

předseda výboru

Lubomír Franc, v.r.

zpravodaj výboru

Hassan Mezian, v.r.

ověřovatel výboru