P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

3. funkční období

27.

USNESENÍ

VÝBORU PRO EVROPSKOU INTEGRACI

z 6. schůze dne 16. května 2001


k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

(Senátní tisk č. 55)

Po odůvodnění zástupce předkladatele poslance Ladislava Šustra, zpravodajské zprávě senátora Jiřího Skalického a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR s c h v á l i t návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Jiřího Skalického;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jiřího Skalického, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Ing. Jiří Skalický, v.r.

předseda výboru

Ing. Jiří Skalický, v.r. MUDr. Luděk Sefzig, v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru