PROGRAM JEDNÁNÍ

45/2017


Týden od 6. listopadu do 12. listopadu 2017http://www.senat.cz - Činnost - Kalendář akcí Senátu PČR

STALO SE V MINULÉM TÝDNU


Úterý 31. října

* Stovka mladých lidí z celého světa převzala cenu vévody z Edinburghu, kterou založil manžel královny Alžběty (91), princ Philip (96). Předal jim ji v Senátu jejich syn princ Edward (53). Certifikát a odznáček s holubicí převzali od prince Edwarda účastníci projektu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu ve věku od 14 do 24 let. Následník trůnu zavítal do Česka na setkání nejúspěšnějších absolventů programu. To se koná jednou za 3 roky a Praha jej hostí poprvé v historii. V programu nejde o soutěžení, ale o vzdělávání a zlepšování dovedností u dospívajících dětí. Cenu získají účastníci za splnění výzev. Ty jsou v oblasti sportu, rozvoje talentu, dobrovolnictví a dobrodružné výpravy. O cenu, kterou založil už v roce 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu, usilují mladí ve 140 zemích světa. V Česku jich bylo loni na dva tisíce.


* V úterý se uskutečnil workshop organizací pracujících s dlouhodobě pečujícími osobami v terénu pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horské, který odborně podpořila Alfa Human Service. Cílem setkání bylo nejen předání zkušeností, příkladů služeb, podpory a dobré praxe, které se dnes již realizují bez legislativního rámce a nasměrovaných finančních toků na podporu pečujících, ale zejména společná diskuze a závěry, co je možné udělat pro zlepšení situace osob, které se o své blízké dlouhodobě starají v domácím prostředí okamžitě. “Osoby, které o své blízké doma dlouhodobě pečují, nejsou v současné době systémově příjemci žádné podpory,” říká M. Chmelová z Alfa Human Service a dodává: “Podpůrné služby pro pečující jsou nicméně nezbytné k tomu, aby celá rodina mohla tuto zátěž zvládat a žít kvalitní a plnohodnotný život.“ Rodinná politika by měla zahrnovat podporu celého rodinného systému při péči o nejslabší - děti, mladistvé a dospělé osoby se zdravotním postižením, nemocné partnery a jiné členy rodiny, seniorní rodiče. “Změna situace při péči o blízké osoby dopadá na všechny členy rodiny, partnery, zdravé děti, prarodiče,” komentuje problematiku M. Horská.Středa 1. listopadu 2017

Dne 1.11.2017 byl v Senátu PČR pokřtěn  druh díl sborníku  „Česká menšina ve Vídni 1945 – 2000“ s názvem „ Vídeňští Češi 1945 – 2015: Příklad zdařilé integrace?“. Akci pořádala Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijíc v zahraničí a odborný partner Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku. Přítomni byli  Češi žijící v Rakousku, členové Klubu přátel Rakouska v České republice, bývalí velvyslanci ČR ve Rakousku a designovaná velvyslankyně ČR v Rakousku. V rámci křtu sborníku vystoupili spoluautoři sborníku paní Halena Baslerová a Richard Basler, předseda Komise Tomáš Grulich a odborný spolupracovník Stanislav Brouček.Čtvrtek 2. listopadu 2017

Dne 2.11.2017 proběhla v Jednacím sále Senátu konference „ Networking ( novodobé) české diaspory. Akci pořádala Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a odborný  partner Česká škola bez hranic z.s.

Konference se zúčastnilo 122 osob. V rámci konference zazněly příspěvky, které představily zkušenosti ze zahraničí ohledně práce s diasporou žijící v zahraničí. Jednalo se o zkušenosti Francie se zkušenostmi s Francouzi žijícími v zahraničí, informace o francouzské vzdělávací síti v zahraničí a v České republice. Dále byla představena zkušenost spojování univerzit s jejich absolventy – příklad z Oxfordu a Cambridge, další příspěvek se věnoval představení Českých center směrem k české diaspoře a další příspěvky týkající se této problematiky. Na konferenci zazněly také dotazy a odpovědi směrem k nově vzniklé Meziresortní komisi pro Čechy žijící v zahraničí při kabinetu ministra zahraničních věcí.Pátek 3. listopadu

* ČEKA - Všeruská mimořádná komise pro boj proti kontrarevoluci a sabotáži (následně NKVD a KGB), která se stala zodpovědnou za zatýkání, věznění a likvidaci tzv. nepřátel státu, byla založena před sto lety, v prosinci 1917. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů uspořádal k tomuto výročí mezinárodní konferenci „100 let od založení organizace sovětské tajné služby ČEKA“. Konference se soustředila na následující témata: vztah komunistických tajných služeb k politickému vedení, způsoby zneužívání tajné služby, sovětský vliv na vznik a fungování obdobných struktur v ostatních státech sovětského bloku a působení komunistického bezpečnostního aparátu proti vnitřní opozici. Jeden z hlavních panelů byl věnován činnosti KGB po druhé světové válce, kdy se KGB podílela na vzniku bezpečnostních složek států střední a východní Evropy, rozšiřovala působení zahraniční rozvědky a postupně se stala největší zpravodajskou službou na světě. Úkolem KGB a tajných služeb satelitních států Sovětského svazu bylo sledovat veřejnou i soukromou sféru, podvratnou činnost v mezinárodním kontextu a možné zárodky revolučních spiknutí. Své příspěvky na konferenci prezentovali odborníci na danou problematiku z různých zemí, konkrétně Prof. Mark Kramer (Davis centrum pro ruská a euroasijská studia při Harvardově univerzitě), Prof. Stefan Karner (Univerzita ve Štýrském Hradci), Dr. Jens Gieseke (Centrum pro výzkum soudobých dějin, Postupim), Dr. Douglas Selvage (Úřad spolkového zmocněnce pro materiály bývalé východoněmecké státní bezpečnosti a řada dalších. S úvodním slovem vystoupil předseda výboru F. Bublan.


45. TÝDEN - PŘEHLED AKCÍ


PONDĚLÍ 6. 11. 2017

10:00

Seminář pro pedagogy

Zaháňský salonek


ÚTERÝ 7. 11. 2017

15:00

Slavnostní předání cen za nejlepší odborné lékařské publikace za rok 2016

Hlavní sál, Předpokoj, Rytířská síň

16:30

Organizační výbor

Zaháňský salonek

17:00

Slavnostní zahájení výstavy "IN MEMORIAM"

Chodba místopředsedů

17:30

Zasedání senátorského klubu STAN

Frýdlantský salonek


STŘEDA 8. 11. 2017

12:30

17. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Valdštejnova pracovna

14:00

Prezentace knihy „Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a v historické paměti“

Hlavní sál


ČTVRTEK 9. 11. 2017

14:00

Finále 12. ročníku "Ceny kvality v sociální péči"

Hlavní sál, Rytířská síň


PÁTEK 10. 11. 2017

11:00

11. ročník vyhlášení výsledků soutěže "Nekrásnější nádraží České republiky 2017"

Hlavní sál


SOBOTA 11. 11. 2017

14:00

27. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha

Hlavní sál


NEDĚLE 12. 11. 2017

14:00

27. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha

Hlavní sál

Senát pro veřejnost


Valdštejnský palác je od 1. dubna 2017 do 31. října 2017

otevřen pro veřejnost každý víkend a státní svátky 10:00 - 17:00 hodin, v rámci Dne otevřených dveří 28. října 2017,

09:00 – 16:00 hod.

červen - září do 18:00 hod.

Vstup do historických prostor je volný, k dispozici jsou návštěvníkům čtyřjazyčné informační tabule v každé části expozice.

Valdštejnská zahrada

je od 1. listopadu 2017 do 31. března 2018

pro veřejnost UZAVŘENA:

Od 31. 08. 2017 do 14. 01. 2018

je v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce umístěna výstava

DRUHÝ ŽIVOT TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA

80 let od úmrtí zakladatele československého státu

Výstava se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.

Otevřeno:

každý víkend a státní svátky srpen – září: 10:00 – 18:00 hod.

                                říjen: 10:00 – 17:00 hod.

první víkend v měsíci a státní svátky:

listopad – leden: 10:00 – 16:00 hod.

Vstup volný.


Od 19. 10. 2017 do 03. 12. 2017

se koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha

ve Výstavní síni Senátu

výstava "PRAMENY INSPIRACE"

Výstava ke 130. výročí narození Josefa Čapka.

Otevřeno denně

říjen: 10:00 – 17:00 hod.

listopad – prosinec: 10:00 – 16:00 hod.

Vstup volný.

Senát pro veřejnost


08.11.2017 - 12:30 hod. - 17. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

15.11.2017 - 08:00 hod. - 12. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

15.11.2017 - 10:00 hod. - 10. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

22.11.2017 - 09:00 hod. - 14. schůze Ústavně-právní výbor

22.11.2017 - 10:00 hod. - 16. schůze Výboru pro záležitosti EU

08.09.2018 - 15:00 hod. - Tradiční setkání s občany

PONDĚLÍ 6. 11. 2017

o 6.11.-10.11.2017 - Portugalsko

Místopředsedkyně Senátu M. Horská spolu s předsedkyní SK pro práci KS B. Sekaninovou, místopředsedou SK J. Látkou a členem SK Z. Nytrou se zúčastní přijetí generálním tajemníkem portugalského parlamentu, setkají se se správní radou portugalského parlamentu a budou jednat na radnici města Lisabon.


o 6.11.-10.11.2017 - USA, Washington

Místopředseda Senátu J. Kubera se zúčastní připomenutí 100. výročí bolševické revoluce a uctění památky obětí komunistických režimů na pozvání Nadace pro uctění památky obětí komunismu a ZÚ CR ve Washingtonu.


o 6.11.-8.11.2017Brněnsko

Výjezdní zasedání Výboru pro záležitosti EU na Brněnsko


o 10:00 hod. - Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Místopředseda Senátu PČR J. Šesták se zúčastní slavnostního otevření nového sídla Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, nového depozitáře Knihovny TGM a prezentace projektu „Zpřístupnění Knihovny TGM“.


10:00 hod. - Seminář pro pedagogy

Zaháňský salonek (VP-C)

Akci pořádá Kancelář SenátuÚTERÝ 7. 11. 2017

o 11:00 hod. - Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Předseda Senátu PČR M. Štěch uctí památku Alexandra Dubčeka zavěšením kytice k pamětní desce u příležitosti 25. výročí jeho úmrtí.


15:00 hod. - Slavnostní předání cen za nejlepší odborné lékařské publikace za rok 2016

Hlavní sál, Předpokoj, Rytířská síň (VP-C)

Akci pořádá předseda Senátu Milan Štěch


16:30 hod. - Organizační výbor

Zaháňský salonek (VP-C)


17:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "IN MEMORIAM"

Chodba místopředsedů (VP-A)

Akci pořádá 1. místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská


17:30 hod. - Zasedání senátorského klubu STAN

Frýdlantský salonek (VP-A)


o 19:00 hod. - Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23/37, Praha 1

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní klubového večera s účastníky podnikatelských misí pořádaných Svazem průmyslu a obchodu ČR.STŘEDA 8. 11. 2017

o 09:30 hod. - ČEPS, a.s., Praha

5. schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu - výjezdní zasedání ČEPS a.s.


12:30 hod. - 17. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Valdštejnova pracovna (VP-C)


14:00 hod. - Prezentace knihy „Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a v historické paměti“

Hlavní sál, Rytířská síň, Předpokoj, Audienční síň (VP-C)

Akci pořádá předseda Senátu Milan ŠtěchČTVRTEK 9. 11. 2017

14:00 hod. - Finále 12. ročníku "Ceny kvality v sociální péči"

Hlavní sál, Rytířská síň (VP-C)

Akci spolupořádá Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku


19:00 hod. - Dvořákova síň, Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1

Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR H. Mezian s chotí se zúčastní slavnostního koncertu Ústřední hudby Armády ČR ke Dni válečných veteránů.PÁTEK 10. 11. 2017

11:00 hod. - 11. ročník vyhlášení výsledků soutěže "Nekrásnější nádraží České republiky 2017"

Hlavní sál, Předpokoj, Rytířská síň, Zaháňský salonek (VP-C)

Akci pořádá Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova


o 17:00 hod. - Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1

Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Růžička se zúčastní slavnostního shromáždění - pobožnosti ke Dni válečných veteránů, k 99. výročí ukončení 1. světové války a k 78. výročí úmrtí studenta Jana Opletala.SOBOTA 11. 11. 2017

o 11:00 hod. – Čestný dvůr Národního památníku na Vítkově, Praha 3

Předseda Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR J. Oberfalzer se zúčastní pietního aktu k uctění památky Dne válečných veteránů.


14:00 hod. - 27. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha

Hlavní sál, Audienční síň, Předpokoj, Rytířská síň (VP-C)

Akci pořádá předseda Senátu Milan Štěch


NEDĚLE 12. 11. 2017

14:00 hod. - 27. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha

Hlavní sál, Audienční síň, Předpokoj, Rytířská síň (VP-C)

Akci pořádá předseda Senátu Milan Štěch

Plánované akce - předběžná informace

(bude upřesněno v příslušném týdenním programu)


14.11.2017 - 10:00 hod. - II. kulatý stůl „ Spolupráce mezi politiky, akademickými pracovníky a zástupci krajanů“ - Zelený salonek (KP)

14.11.2017 - 17:00 hod. - Autorské čtení při příležitosti festivalu "Den poezie - Labyrint světa" - Jičínský salonek (VP-A)

14.11.2017 - 17:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "Rozmarné ticho" - Předsálí Jednacího sálu (VP-A)

15.11.2017 - 15:00 hod. - Panelová diskuse na téma: „Postavení moravského a českého vinařství na evropském trhu s vínem“ - Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)

16.11.2017 - 16:30 hod. - Koncert akademických pěveckých sborů v rámci festivalu studentského umění Festa Academica 2017 - Hlavní sál (VP-C)

19.11.2017 - 19:00 hod. - Malostranské komorní slavnosti 2017 Kateřina Englichová – harfa (Česká republika) Vilém Veverka – hoboj (Česká republika) Maurice Ravel Luboš Sluka Claude Debussy - Hlavní sál (VP-C)

24.11.2017 - 09:00 hod. - Konference "Spolupráce vojenských a civilních vysokých škol v oblasti vědy a výzkumu" - Hlavní sál (VP-C)

PROGRAM JEDNÁNÍ


středa 8.11.2017


17. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

12.30 hod.

Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2018

    Předkládá: vedoucí Kanceláře Senátu Jiří Uklein

Přehled o příjmech a výdajích za leden - září 2017 kapitoly 303 Senát Parlamentu

Předkládá: vedoucí Kanceláře Senátu Jiří Uklein

12.45 hod.     

Senátní tisk č. 192 - Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"

Přizván: zástupce petentů senátor Miroslav Nenutil

Zpravodaj: senátor Jiří Cieńciała

Garanční: VVVK a dále VHZD

13.15 hod.    

Senátní tisk č. 190 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů

Přizván: navrhovatel senátor Vladimír Plaček

Zpravodaj: senátor Pavel Štohl

Garanční: VHZD

poté

Různé - sdělení předsedy výboru, podněty senátorů, stanovení termínu 18. schůze