P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

187.

USNESENÍ SENÁTU

ze 7. schůze dne 28. května 2009

vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě /senátní tisk č. 48/

Senát

dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě.

Přemysl Sobotka v.r.

předseda Senátu

Miroslav Škaloud v.r.

ověřovatel Senátu