PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

21. USNESENÍ

z 6. schůze konané dne 11. března 2015

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o  změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 33

Po úvodním slově JUDr. Ing. Tomáše Novotného, Ph.D., náměstka ministra, zpravodajské zprávě senátora Martina Tesaříka a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Martina Tesaříka;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miloše Vystrčila, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miloš Vystrčil v.r.

předseda výboru

Martin Tesařík v.r.

zpravodaj výboru

Jan Horník v.r.

ověřovatel výboru