SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

104. USNESENÍ

ze 20. schůze, konané dne 12. ledna 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 178

Po odůvodnění zástupkyně předkladatele JUDr. Aleny Netolické, náměstkyně pro řízení sekce legislativní a právní Ministerstva obrany, zpravodajské zprávě senátora Patrika Kunčara,

a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Patrika Kunčara;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Františka Bublana, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

František Bublan, v.r.

předseda výboru

Patrik Kunčar, v.r.

zpravodaj výboru

Hassan Mezian, v.r.

ověřovatel výboru