SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

16. USNESENÍ

z 2. schůze, konané dne 28. listopadu 2018

k aktuální situaci na Ukrajině

Po úvodním slově Jakuba Karfíka, ředitele Odboru států severní a východní Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR a po rozpravě

VÝBOR

I.

v souladu s prohlášením Ministerstva zahraničních věcí ČR, ze dne 26. listopadu 2018, které odsuzuje použití síly u Kerčského průlivu

1. vyjadřuje silné znepokojení nad eskalací napětí u nelegálně anektovaného Krymu a odsuzuje použití síly proti lodím ukrajinského námořnictva;

2. považuje blokování svobodné plavby Kerčským průlivem ze strany Ruské federace za hrubé porušení mezinárodního práva;

3. vyzývá k zachování volného přístupu do Azovského moře, respektování územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i k okamžitému propuštění zajatých námořníků a plavidel a obě strany vybízí ke zdrženlivosti;

II.

připomíná

své usnesení číslo č. 170 ze dne 21. července 2016 a svůj dlouhodobý postoj k této problematice;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Pavla Fischera, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Pavel Fischer v.r.

předseda výboru

Tomáš Czernin v.r.

ověřovatel výboru