SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

96. USNESENÍ

z 10. schůze, konané dne 15. listopadu 2017

k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Senátní tisk č. 165

Po vystoupení zpravodaje senátora Václava Lásky a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR zamítnout návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.;

II.

pověřuje

předsedu výboru senátora Františka Bublana, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


František Bublan, v.r.

předseda výboru

Václav Láska, v.r.

zpravodaj výboru

Hassan Mezian, v.r.

ověřovatel výboru